SPH Bildirimi – Harbour Asset Management Limited

Lütfen ekte Harbour Asset Management Limited için Önemli Ürün Sahibi bildirimine bakınız. AoFrio Limited’deki (“AOF”) ilişkili kuruluş Jarden Securities Limited’in ayrıntılarını içerir

SPH Bildirimi – Harbour Asset Management Limited