iPX hisselerinin tahsisine ilişkin bildirim

Wellington Drive Technologies Limited Tarafından Menkul Kıymetlerin Tahsis Edildiğine İlişkin Bildirim

Bölüm 1: İhraççı bilgileri
İhraççının adı Wellington Drive Technologies Limited
NZX ticker kodu WDT
Finansal ürün sınıfı Adi Hisseler
ISIN (Bilinmiyorsa, NZX web sitesinden kontrol edin) NZWDTE0002S1
Para Birimi NZD
Bölüm 2: Sermaye değişikliği detayları
Verilen sayı 3,307,138
Nominal değer (varsa) n/a
Menkul kıymet başına ihraç/edinim/itfa fiyatı n/a
Ödemenin niteliği (örneğin, nakit veya başka bir bedel) Hisse ihracı, 28 Şubat 2018 tarihinde piyasaya duyurulan iProximity Pty Limited’in tüm hisseleri için Satış ve Satın Alma Sözleşmesi kapsamında ertelenmiş satın alma bedelinin kısmen ödenmesi olduğundan nakit bedel ödenmeyecektir.
Ödenen tutar (tamamı değilse) Tamamı ödenmiş olarak kredilendirilir
İhraç edilen/edinilen/itfa edilen Finansal Ürünlerin toplam sınıfının yüzdesi/ (herhangi bir Hazine Hissesi hariç olmak üzere, mevcut Sınıfın Finansal Ürünlerinin sayısı üzerinden hesaplanır) 1 1.0354%
Dönüştürülebilir Finansal Ürünlerin veya Opsiyonların ihracı için, Dönüştürmenin (örneğin, Dönüştürme fiyatı ve Dönüştürme tarihi ve Finansal Ürünün diğer Finansal Ürün Sınıflarına göre sıralaması) veya Opsiyonun (örneğin, kullanım fiyatı ve kullanım tarihi) temel koşulları n/a
İhraç / iktisap / itfa nedeni ve ihraç / iktisap / itfa için özel yetki (değişiklik nedeni burada belirtilmelidir) Hisse ihracı, 28 Şubat 2018 tarihinde piyasaya duyurulan iProximity Pty Limited’in tüm hisseleri için Satış ve Satın Alma Sözleşmesi kapsamında ertelenmiş satın alma bedelinin kısmen ödenmesidir.
İhraç/edinim/itfa/Dönüşüm sonrası Sınıfın toplam Finansal Ürün sayısı (Hazine Hissesi hariç) ve ihraç/edinim/itfa sonrası Hazine Hissesi olarak tutulan Sınıfın toplam Finansal Ürün sayısı. 322,707,005
Hisselerin satın alınması durumunda, bu hisselerin hazine hissesi olarak tutulup tutulmayacağı n/a
İhraç, devralma veya itfanın yapıldığı kurala atıf da dahil olmak üzere ihraç, devralma veya itfaya ilişkin özel yetki Yönetim Kurulu’nun 28 Kasım 2019 tarihli kararı ve Kotasyon Kuralı 4.5.1.
İhraç, iktisap veya itfanın şartları veya ayrıntıları (örneğin: kısıtlamalar, emanet düzenlemeleri) Hisseler tamamen ödenmiş olarak kredilendirilir ve her bakımdan halihazırda ihraç edilmiş olan tamamen ödenmiş Adi Hisselerle eşit sırada yer alır.
İhraç/satın alma/itfa tarihi2 10 Aralık 2019
Bölüm 3: Bu duyuru için yetki ve irtibat kişisi
Bu duyuruyu yapmaya yetkili kişinin adı Howard Milliner
Bu duyuru için irtibat kurulacak kişi Howard Milliner
İletişim telefon numarası +64 27 5870455
İletişim e-posta adresi Howard.milliner@wdtl.com
MAP aracılığıyla yayınlanma tarihi 18 Aralık 2019

1 Yüzde, ihraç, iktisap, itfa veya Dönüştürmeden hemen önce hesaplanacaktır.

2 Bu formu Kural 3.13.2’ye dayanarak kullanan sürekli ihraççılar, lütfen ilgili ihraç/satın alma/itfa işlemlerinin yapıldığı dönemi belirtiniz (örneğin, 1 Ocak 2019 – 31 Ocak 2019).